บริษัท แอนนี่เฮลท์แคร์ จำกัด
โทร 085-5343547, 085-592-7999
 • en
 • th

ผู้ช่วยพยาบาล


ผู้ช่วยพยาบาล

ผู้ช่วยพยาบาล

 

ปฏิบัติงานให้บริการทางการพยาบาลขั้นมูลฐานแก่ผู้ป่วยทางร่างกาย หรือจัด ตามแผนการพยาบาลที่กำหนดไว้ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น ให้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น จัดเตรียม เก็บรักษาของเครื่องใช้ทุกชนิดให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ อยู่เสมอ ศึกษา สังเกตุอาการผู้ป่วยเพื่อดำเนินการพยาบาล และการรายงาน ช่วยชำระร่างกาย ผู้ป่วย ป้อนอาหาร และช่วยเหลือให้ได้รับอาหารที่มีคุณค่า ให้การพยาบาล และให้ยาทางปากตามที่ได้รับมอบหมาย จัดทำความสะอาดบริเวณสิ่งแวดล้อมผู้ป่วย ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ให้ความสะดวกแก่ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย บันทึกอุปสรรคปัญหา ในการปฏิบัติงาน และรายงาน หรือปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย และการป้องกันโรค เช่น การตรวจครรภ์ และทำคลอดในรายปกติ ดูแลรักษาพยาบาลแม่และเด็ก ให้ภูมิคุ้มกันโรค หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยพยาบาล

นายสุชาติพงษ์ รัตนพันธ์

Live in, Full time / Parttime

อายุ :   37 ปี    ส่วนสูง :  170 ซม.  น้ำหนัก :  80 กก.

การศึกษา

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ประสบการณ์

 1. เคยทำงานที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุที่  โกลด์เด้น เยียส์  Golden Years  แผนกกายภาพบำบัด ถนนสุทธิสารวินิจฉัย กรุงเทพมหานคร  เป็นผู้ช่วยกายภาพบำบัดมา  ระยะเวลาการทำงาน 1  ปี  2561 - 2562
 2. เคยทำงานโรงพยาบาลผู้สูงอายุ  Chersery Home  แผนกการพยาบาล IPD หรือ ผู้ปวยใน ดูแลเคสติดเตียงและเคสช่วยเหลือตัวเองได้บ้างเล็กน้อย ระยะเวลาการทำงาน 2 ปี  วันที่ทำงาน  2 กันยายน 2563 -  30 เมษายน 2566

ทักษะทางด้านการพยาบาล

 1. ดูแลผู้สูงอายุ
 2. ดูแลผู้ป่วยติดเตียง
 3. ดูแลผู้ป่วยเจาะคอ
 4. ดูแลดูดเสมหะ
 5. ดูแลผู้ป่วยใส่ OnVentilator / Bipap
 6. ดูแลผู้ป่วยใส่ O2  พ่นยา
 7. ดูแลผู้ป่วยใส่สายยาง Feed อาหาร
 8. ดูแลผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะ
 9. สวนอุจจาระ
 10. เจาะน้ำตาลปลายนิ้ว

 

เงินเดือน 45,000 THB /เดือน

กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยพยาบาล

นางสาวชนัฎตา บุทอง

Live in, Full time / Parttime

อายุ :   46 ปี    ส่วนสูง :  160 ซม.  น้ำหนัก : 46 กก.

การศึกษา

 1. หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 2. หลักสูตร Caregiver  (70 ชม.) กรมอนามัยร่วมกับ กศน.
ประสบการณ์
 1. 2561 - 2565  ดูแลผู้ป่วยตามบ้านและโรงพยาบาล ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง พากินสัน มะเร็งระยะสุดท้าย ผู้ป่วยวาระสุดท้าย  ผู้ป่วยติดเตียง เจาะ DTX ฉีดอินซูลิน ฟีดอาหาร ซักชั่น ทำแผลกดทับ กายภาพเบื้องต้น
 2. ม.ค. - มิ.ย. 2564  ดูแลเด็ก
 3. เคสที่ 1  ผู้สูงวัย อายุ 87 ปี ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันซักซั่น มีแผลกดทับ ฉีดอินซูลิน ออนออกซิเจน  ระยะเวลาการทำงาน 5 เดือน
 4. เคสที่ 2  หญิงชาวต่างชาติ อายุ 90 ปี เคสติดเตียงระยะสุดท้าย  ระยะเวลาการทำงาน 20 วัน
 5. เคสที่ 3  ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลและดูแลผู้ป่วยที่บ้านหลังจากออกจากโรงพยาบาล  ระยะเวลาทำงาน 45 วัน
ทักษะด้านการพยาบาล
 1. ดูแลผู้สูงอายุ
 2. ดูแลผู้ป่วยติดเตียง
 3. ดูแลเด็ก
 4. ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
 5. ฉีดอินซูลิน
 6. ดูแลผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะ
 7. เจาะน้ำตาลปลายนิ้ว
 8. ทำแผลกดทับ

 

เงินเดือน 45,000 THB /เดือน

กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยพยาบาล

นางสาวนุรอัยนี มะ

Live in, Full time / Parttime

การศึกษา
 1. ประกาศนีบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประสบการณ์
 1. ดูแลผู้ป่วยชาย อายุ 60 ปี  ผู้ป่วยติดเตียงเป็นโรคหัวใจ  หอบ แขนขาอ่อนแรง ช่วยเหลือตัวเองได้บางครั้ง  ดูแลอาบน้ำจัดยา ป้อนอาหาร และนั่งคุยเป็นเพื่อน  ระยะเวลา 1-2 เดือน ก่อนจบการศึกษา
 2. ฝึกงานที่โรงพยาบาลปัตตานี ตึกเมด ระยะเวลาการทำงาน 3 เดือน
ทักษะด้านการพยาบาล
 1. ดูแลผู้สูงอายุ
 2. ดูแลผู้ป่วยติดเตียง
 3. ดูแลผู้ป่วยเจาะคอ
 4. ดูแลดูดเสมหะ
 5. ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด
 6. ดูแลผู้ป่วยใส่ On ventilator / Bipap
 7. ดูแลผู้ป่วยใส่สายยาง Feed อาหาร
 8. ดูแลผู้ป่วยอาการหนัก ICU
 9. ดูแลดูดล้างไตทางหน้าท้อง
 10. ดูแลผู้ป่วยใส่สายยางสวนปัสสาวะ
 11. สวนอุจจาระ
 12. เจาะน้ำตาลปลายนิ้ว
 13. ทำแผลกดทับ

 

เงินเดือน 45,000 THB /เดือน

กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยพยาบาล

นางสาวธัญชนก เครืองาม

Live in, Full time / Parttime

อายุ :   34 ปี    ส่วนสูง :  157 ซม.  น้ำหนัก : 48 กก.

ประสบการณ์

 1. ดูแลผู้ป่วยเจาะคอ ให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะ พลิกตะแคงตัว เคาะปอด ระยะเวลาการทำงาน  6 เดือน  ผู้ป่วยอยู่สมุทรปราการ
 2. ทำแผลกดทับ ทำกายภาพเบื้อต้นได้ เจาะน้ำตาล ฉีดอินซูลิน สวนปัสสาวะผู้ป่วยชาย ใช้เครื่อง Feed อาหาร  เคสผู้ป่วยอยู่สมุทรสาคร
 3. ดูแลผู้ป่วย ICU โรงพยาบาลปิยะเวท เป็นผู้ป่วยติดเตียง On Bipap / Feed อาหารทางสายยาง

ทักษะด้านการพยาบาล

 1. ดูแลผู้สูงอายุ
 2. ดูแลผู้ป่วยติดเตียง
 3. ดูแลผู้ป่วยเจาะคอ
 4. ดูแลดูดเสมหะ
 5. ดูแลผู้ป่วย Suction
 6. ดูแลผู้ป่วยใส่ On ventilator / Bipap
 7. ดูแลผู้ป่วยใส่สายยาง Feed อาหาร
 8. ดูแลผู้ป่วยอาการหนัก ICU
 9. ดูแลผู้ป่วยใส่สายยางสวนปัสสาวะ
 10. เจาะน้ำตาลปลายนิ้ว
 11. ทำแผลกดทับ
 12. ฉีดอินซูลีน
 13. เจาะ DTX
 14. เคาะปอดได้
 15. กายภาพเบื้องต้น
 16. ดูแลผู้ป่วย Complete bed bath

 

เงินเดือน 45,000 THB /เดือน

กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยพยาบาล

นางสาวสุภลักษณ์ ตะติยะ

Live in, Full time / Parttime

อายุ :   39 ปี    ส่วนสูง :  155 ซม.  น้ำหนัก : 55 กก.
 
การศึกษา
 1. หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี กรุงเทพ
 2. หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ  หลักสูตร  6 เดือน (840 ชั่วโมง)  โรงเรียนสุรนารายณ์บริบาล นครราชสีมา 

ประสบการณ์

 1. ดูแลเคสผู้ป่วยผ่าตัดตา  ผ่าตัดต้อกระจก ดูแลทั่วไป ช่วยเหลือพาคนไข้เข้าน้ำเช็ดตัว หยอดยาที่ตาตามแพทย์สั่ง  ล้างตาทำแผลตามขั้นตอนที่แพทย์สั่ง  สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ระยะเวลาการทำงาน 1 เดือน
 2. ดูแลผู้ป่วยมะเร็งปอด  Feed / Suction ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล (PN)  ระยะเวลาการทำงาน 1 ปี 6 เดือน
 3. ดูแลผู้ป่วยแผนกจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล มีหน้าที่ทำแผลตา ล้างตาคนไข้ก่อนและหลังผ่าตัด Feed / Suction สวนปัสสาวะและสวนอุจจาระ  ระยะเวลาการทำงาน 2 ปี  
 4. โรงพยาบาลบางโพ แผนกฉุกเฉิน มีหน้าที่ทำแผล CPR ติดตามรถพยาบาล รับคนไข้ฉุกเฉิน เข้าเฝือกตามแพทย์สั่ง ตัดไหม Suction สวนปัสสาวะ  ระยะเวลาการทำงาน 3 ปี
 5. ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ดูแลความเป็นอยู่ทั่วไป อาบน้ำ พยุงเดิน พาผู้ป่วยทำกิจกรรมเพิื่อทบทวนความจำ ระยะเวลาการทำงาน 1 ปี 3 เดือน
 6. ดูแลผู้ป่วยแผนกศัลยกรรมชาย ทำแผลผ่าตัด แผลกดทับ Feed / Suction สวนล้างUSE สวนปัสสาวะ ใส่สาย NG Bedbath เคาะปอด เจาะเลือดทหารใหม่

 

เงินเดือน 45,000 THB /เดือน

กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยพยาบาล

นางสาวยุพิน เขียนคำศรี

Live in, Full time / Parttime

อายุ :   22 ปี    ส่วนสูง :  163 ซม.  น้ำหนัก : 62 กก.
 
การศึกษา
 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ประสบการณ์

 1. ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์-พากินสัน  ดูแลตามบ้านและศูนย์ดูแลผู้ป่วย ระยะเวลาการทำงาน 1 ปี
 2. ดูแลผู้ป่วยเคสติดเตียง เบาหวาน เจาะน้ำตาล ฉีดอินซูลีน สวนอุจจาระ สวนปัสสาวะ  ระยะเวลาการทำงาน 3 ปี 4 เดือน
 3. ดูแลผู้ป่วยเคส Suction  เจาะคอ ทำแผลได้หมด และทำอาหารปั่น

ทักษะด้านการพยาบาล

 1. ดูแลผู้สูงอายุ
 2. ดูแลผู้ป่วยติดเตียง
 3. ดูแลผู้ป่วยเจาะคอ
 4. ดูแลดูดเสมหะ
 5. ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด
 6. ดูแลผู้ป่วยใส่ On Ventiator / Bipap
 7. ดูแลผู้ป่วยใส่ O2 พ่นยา
 8. ดูแลผู้ป่วยใส่สายยาง Feed อาหาร
 9. ดูแลผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะ
 10. สวนปัสสะวะ
 11. สวนอุจจาระ
 12. เจาะน้ำตาลปลายนิ้ว
 13. ฉีดยาอินซูลิน
 14. ทำแผลกดทับ

 

เงินเดือน 45,000 THB /เดือน

 

กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยพยาบาล

นางสาวกาญจนา รักสว่าง

Live in, Full time / Parttime

อายุ :   25 ปี    ส่วนสูง :  150 ซม.  น้ำหนัก : 45 กก.
 
การศึกษา
 1. หลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

ประสบการณ์

 1. เคยทำงานที่ศูนย์ดูแล ระยะเวลาการทำงาน 2 ปี
 2. ดูแลผู้ป่วยติดเตียงหญิง ทำหน้าที่เจาะคอทำแผลคอ  Suction On Bipap ใส่สาย NG ใส่สาย Feed นมทางจมูก ดูความสะอาดร่างกายผู้ป่วย ใส่สายสวนปัสสาวะแบบค้างสาย  ระยะเวลาการทำงาน 5 ปี
 3. ดูแลผู้สูงอายุ Feed ทางหน้าท้อง  Suction ทางปาก  สวนปัสสาวะแบบสวนทิ้ง ทำแผลทางหน้าท้อง ดูแลความสะอาดผู้ป่วย กายภาพเบื้องต้น

 

เงินเดือน 45,000 THB /เดือน

 

กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยพยาบาล

นางสาวลัดดาวัลย์ แสงกล้า

Live in, Full time / Parttime

อายุ :   27 ปี    ส่วนสูง :  157 ซม.  น้ำหนัก : 50 กก.
 
การศึกษา
 1. ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ประสบการณ์

 1. ผู้ช่วยพยาบาล งานการพยาบาลอารยุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช ระยะเวลาการทำงาน 8  ปี  2 เดือน
 2. เฝ้าไข้ เคสโรงพยาบาลเจ้าพระยา 2 ปี
 3. เฝ้าไข้ตามบ้าน
 4. พาร์ทไทม์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ศิริอรุณ เวลเนส เซนเตอร์  ระยะเวลาการทำงาน 4 เดือน

ทักษะด้านการพยาบาล

 1. ดูแลผู้สูงอายุ
 2. ดูแลผู้ป่วยติดเตียง
 3. ดูแลผู้ป่วยเจาะคอ
 4. ดูแลดูดเสมหะ
 5. ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด
 6. ภายภาพเบื้องต้น
 7. ดูแลผู้ป่วยได้รับออกซิเจน พ่นยา
 8. ดูแลผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะ
 9. สังเกตุและประเมินอาการ
 10. สวนอุจจาระ
 11. ทำแผลกดทับ

 

เงินเดือน 45,000 THB /เดือน

กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยพยาบาล

นางสาวจุฑาทิพย์  ฝ่ายเพีย

Live in, Full time / Parttime

อายุ :   38 ปี    ส่วนสูง :  169 ซม.  น้ำหนัก : 65 กก.
 
การศึกษา
 1. ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ประสบการณ์

 1. ผู้ช่วยพยาบาล งานการพยาบาลอารยุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช ระยะเวลาการทำงาน 8  ปี  2 เดือน
 2. เฝ้าไข้ เคสโรงพยาบาลเจ้าพระยา 2 ปี
 3. เฝ้าไข้ตามบ้าน
 4. พาร์ทไทม์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ศิริอรุณ เวลเนส เซนเตอร์  ระยะเวลาการทำงาน 4 เดือน

ทักษะด้านการพยาบาล

 1. ดูแลผู้สูงอายุ
 2. ดูแลผู้ป่วยติดเตียง
 3. ดูแลผู้ป่วยเจาะคอ
 4. ดูแลดูดเสมหะ
 5. ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด
 6. ภายภาพเบื้องต้น
 7. ดูแลผู้ป่วยได้รับออกซิเจน พ่นยา
 8. ดูแลผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะ
 9. สังเกตุและประเมินอาการ
 10. สวนอุจจาระ
 11. ทำแผลกดทับ

 

เงินเดือน 45,000 THB /เดือน

Samut Prakan

Nurse

Suchada Champadaeng

Live in, Full time / Parttime

 

Detail :

 1. Able to take care of elderly cases (Care for the health of the elderly)
 2. Take care of nutrition that is appropriate for age and disease.
 3. Taking care of rehabilitation cases after surgery, stroke cases, Alzheimer cases Bedridden patients, feed suction, assessing vital signs, observing symptoms, administering oxygen, urinary catheterization faecal catheterization, pressure sores, colostomy bag change, abdominal dialysis, DTX puncture,
 4. Insulin injection (according to doctor's prescription), medication and patient administration,
 5. physical therapy, relaxation massage, patient transfer can make smoothies, liquid food, food for the elderly able to take care of psychiatric cases

 

เงินเดือน 45,000 THB /เดือน

 

ดูเพิ่มเติม