บริษัท แอนนี่เฮลท์แคร์ จำกัด
โทร 085-5343547, 085-592-7999
  • th
  • en

ผู้ช่วยพยาบาล


ผู้ช่วยพยาบาล

นายสุชาติพงษ์ รัตนพันธ์

ผู้ช่วยพยาบาล

สอบถาม
นางสาวจีรพร อินอร่าม

ผู้ช่วยพยาบาล

สอบถาม
นางสาวธนัชพรรณ จันแก้ว

ผู้ช่วยพยาบาล

สอบถาม
นางสาวแสงนวล หนูยอด

ผู้ช่วยพยาบาล

สอบถาม
นางสาวพัชริดา มินไธสง

ผู้ช่วยพยาบาล

สอบถาม
นางสาวอโนทัย ไม้สน

ผู้ช่วยพยาบาล

สอบถาม
นางสาววิสาขา บุญตาสุทธิ

ผู้ช่วยพยาบาล

สอบถาม
นางสาวกาญจนา รักสว่าง

ผู้ช่วยพยาบาล

สอบถาม
นางสาวพักตร์สร สายน้ำเงิน

ผู้ช่วยพยาบาล

สอบถาม
นางสาวพลอยไพริน ครองยุทธ์

ผู้ช่วยพยาบาล

สอบถาม
บริการผู้ช่วยพยาบาล

บริการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้าน โดยผู้ช่วยพยาบาล สามารถดูแลผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยที่นอนติดเตียงดูแลผู้ป่วยที่มีอาการในระยะไม่รุนแรง และไม่เป็นอันตรายได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

สอบถาม
บริการผู้ช่วยพยาบาล

บริการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้าน โดยผู้ช่วยพยาบาล สามารถดูแลผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยที่นอนติดเตียงดูแลผู้ป่วยที่มีอาการในระยะไม่รุนแรง และไม่เป็นอันตรายได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

สอบถาม