บริษัท แอนนี่เฮลท์แคร์ จำกัด
โทร 085-5343547, 085-592-7999
  • th
  • en

พนักงานช่วยการพยาบาล


พนักงานช่วยการพยาบาล

Somruedee Fuangdee

พนักงานช่วยการพยาบาล

สอบถาม
นางสาวเกวลิน วงษ์วิทยา

พนักงานช่วยการพยาบาล

สอบถาม
นางสาวศรีสุดา สิงขรอดิเรก

พนักงานช่วยการพยาบาล

สอบถาม
นางสาวศศินา แก้วอุ่นเรือน

พนักงานช่วยการพยาบาล

สอบถาม
นางสาวธัญชนก สัมฤทธิ์ไพรสณฑ์

พนักงานช่วยการพยาบาล

สอบถาม
Somsamon Khosai

พนักงานช่วยการพยาบาล

สอบถาม
บริการพนักงานช่วยการพยาบาล

บริการจัดส่งผู้ช่วยพยาบาลดูแลที่บ้าน24ชั่วโมง โดยมีการควบคุมการดูแลโดยพยาบาลประจำศูนย์. สามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมต่างๆ

สอบถาม
บริการพนักงานช่วยการพยาบาล

บริการจัดส่งผู้ช่วยพยาบาลดูแลที่บ้าน24ชั่วโมง โดยมีการควบคุมการดูแลโดยพยาบาลประจำศูนย์. สามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมต่างๆ

สอบถาม