บริษัท แอนนี่เฮลท์แคร์ จำกัด
โทร 085-5343547, 085-592-7999
 • en
 • th

พยาบาลวิชาชีพ


พยาบาลวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพ

 

รับผิดชอบในการให้บริการแก่ผู้ป่วยและผู้รับบริการในโรงพยาบาลหรือชุมชนตามขอบเขตของงาน ซึ่งรวมทั้งการแก้ปัญหาสุขภาพขั้นพื้นฐานและปัญหาการพยาบาลที่ซับซ้อนในการพยาบาลสาขาใดสาขาหนึ่ง ควบคุมนิเทศการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลเทคนิค และผู้ประกอบโรคศิลปะแผน

 

Bangkok

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวธมน ทาบุตร

Live in, Full time / Parttime

ประสบการณ์

 1. ประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาล 16 ปี โดยรับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพที่ โรงพยาบาลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ปี 2543-2558 5 ปีแรกหมุนเวียนทำงานทุกตึก ER OPD LR OR PP MED หลังจากนั้นประจำการตึก กุมารเวชกรรม ประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยห้องพิเศษในโรงพยาบาลและที่บ้าน 2 ปี
 2. เคสที่ 1 ผู้ป่วย COPD, Sepsis, Bedsore เป็นเคสผู้ป่วยติดเตียงระยะสุดท้าย On Oxygen, Feed Suction แอดมิดที่ห้องพิเศษ โรงพยาบาลแม่สอด  ระยะเวลาการทำงาน 1 เดือน
 3. เคสที่ 2 ผู้ป่วยโรคหัวใจ on วาร์ฟาริน เจาะ INR on oxygen ดูแลให้ทานอาหารและยา  แอดมิดที่โรงพยาบาลแม่สอดราม ระยะเวลาการทำงาน 1 สัปดาห์
 4. เคสที่ 3 ผู้ป่วย HT DM ช่วยเหลือตัวเองได้ อยู่เป็นเพื่อน ดูแลให้ทานอาหารและยา แอดมิดที่โรงพยาบาลแม่สอด ระยะเวลา 5วัน
 5. เคสที่ 4 ผู้ป่วย CA LUNG with brain metastasis เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย On oxygen feed suction แอดมิดที่ห้องพิเศษ โรงพยาบาลแม่สอด ระยะเวลาทำงาน 1 เดือน
 6. เคสที่ 5 ผู้ป่วย Stroke post arrest on AICD on oxygen Feed Suction ดูแลที่หมู่บ้านชวนชื่นนีโอเฮ้าส์ รามอินทรา เริ่มดูแล 26 เม.ย 2565 ระยะเวลา 11 เดือน 5 วัน
 7. ด้านดูแลเด็ก สามารถทำคลอดได้ ดูแลเด็กได้ทุกช่วงวัย ทั้งเด็กป่วยและเด็กปกติ ส่งเสริมพัฒนาการและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กได้ตามวัย

 

Minimum Monthly Salary: 75,000 Baht per month.

Bangkok

พยาบาลวิชาชีพ

Miss Huda Yeesamaae

Live in, Full time / Parttime

 

Detail :

 

 

Minimum Monthly Salary: 75,000 Baht per month.

กรุงเทพมหานคร

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวศิริพร รวดเร็ว

Live in, Full time / Parttime

อายุ :   25 ปี    ส่วนสูง :  156 ซม.  น้ำหนัก : 48 กก.

การศึกษา

 1. ปริญญาตรี  พยาบาลศาสตร์บัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ประสบการณ์

 1. ประสบการณ์แผนกห้องฉุกเฉิน  โรงพยาบาลราชบุรี  ระยะเวลาการทำงาน 1 ปี
 2. พยาบาลแผนกฉุกเฉิน  โรงพยาบาลกรุงเทพราชบุรี  ระยะเวลาการทำงาน 5 เดือน  งานแผนกฉุกเฉิน เคสใส่ท่อช่วยหายใจ  ปั๊มหัวใจ และอุบัติเหตุฉุกเฉิน
 3. Part time  ทำงานพยาบาลดูแลผู้สูงอายุที่  Sunshine International Retriement Huahin

ทักษะด้านการพยาบาล

 1. ดูแลผู้สูงอายุ
 2. ใส่ท่อช่วยหายใจ
 3. ปั๊มหัวใจ
 4. ทำแผล

 

Minimum Monthly Salary: 75,000 Baht per month.

Bangkok

Caregiver

Mr. Pornthanon Nantawan

Live in, Full time / Parttime

 

Detail :

• Porn has worked in the Thai medical industry for over 11 years and nursed and cared for patients across the entire adult age spectrum.

• He has a suitable grasp of the English language and has the linguistic ability to understand the spoken word and to be understood by the English speakers he is responsible for.

• Porn medical experience has been secured from working in a plethora of outlets within the Thai medical infrastructure over a number of years, as follows.

1. Accident and Male Surgery – Surin Hospital.

2. ICU Surgery – Thammasat University.

3. Vaccine Research, Mahidol Hospital for Tropical Medicine.

4. Medical Inventory Management – Bangkok Hospital Group.

5. Gold Card & Chemotherapy Factory Nurse.

6. Phayathai Nawamin – NST Company, affiliated with the Thai Military.

Note: Although Porn has not worked in regular care duties with any great frequency, he is nevertheless a highly competent, compassionate individual who delivers the highest standard of nursing skills across many fields.

 

Minimum Monthly Salary: 75,000 Baht per month.

กรุงเทพมหานคร

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวซารีณา บุญตา

Live in, Full time / Parttime

อายุ :   44 ปี    ส่วนสูง :  156 ซม.  น้ำหนัก : 44 กก.

การศึกษา

 1. พยาบาลศาสตร์บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 2. พยาบาลเฉพาะทางโรคหัวใจและทรวงอก  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ประสบการณ์

 1. โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก  แผนก CCU/Isolate ward ระยะเวลาการทำงาน 20 ปี
 2. เคสที่ 1 ผู้ป่วยหญิง อายุ 85 ปี  สโตรก แขนขาอ่อนแรงด้านขวา Feed CIC
 3. เคสที่ 2 ผู้ป่วยชาย อายุ 87 ปี Strok c pneumonia on TT tube Feed CIC
 4. เคสที่ 3 ผู้ป่วยหญิง อายุ 89 ปี AF c adenal insuf ป้อนอาหาร เจาะ DTX CIC
 5. ทำงานด้าน IC
 6. ดูแลผู้ป่วยโควิด รพ.สนามพลังแผ่นดิน

ทักษะด้านการพยาบาล

 1. ดูแลผู้สูงอายุ
 2. ดูแลผู้ป่วยติดเตียง
 3. ดูแลผู้ป่วยเจาะคอ
 4. Feed
 5. สำเร็จการศึกษาเฉพาะทางโรคหัวใจและทรวงอก

 

Minimum Monthly Salary: 75,000 Baht per month.

Bangkok

Nurse

Live in, Full time / Parttime

 

Detail : ......

 

Minimum Monthly Salary: 30,000 Baht per month.

Bangkok

Nurse

Live in, Full time / Parttime

 

Detail : ......

 

Minimum Monthly Salary: 30,000 Baht per month.

Bangkok

Nurse

Live in, Full time / Parttime

 

Detail : ......

 

Minimum Monthly Salary: 30,000 Baht per month.

Bangkok

Nurse

Live in, Full time / Parttime

 

Detail : ......

 

Minimum Monthly Salary: 30,000 Baht per month.

Bangkok

Nurse

Live in, Full time / Parttime

 

Detail : ......

 

Minimum Monthly Salary: 30,000 Baht per month.

Bangkok

Nurse

Live in, Full time / Parttime

 

Detail : ......

 

Minimum Monthly Salary: 30,000 Baht per month.

Bangkok

Nurse

Live in, Full time / Parttime

 

Detail : ......

 

Minimum Monthly Salary: 30,000 Baht per month.

Bangkok

Nurse

Live in, Full time / Parttime

 

Detail : ......

 

Minimum Monthly Salary: 30,000 Baht per month.

Bangkok

Nurse

Live in, Full time / Parttime

 

Detail : ......

 

Minimum Monthly Salary: 30,000 Baht per month.

Bangkok

Nurse

Live in, Full time / Parttime

 

Detail : ......

 

Minimum Monthly Salary: 30,000 Baht per month.

Bangkok

Nurse

Live in, Full time / Parttime

 

Detail : ......

 

Minimum Monthly Salary: 30,000 Baht per month.

Bangkok

Nurse

Live in, Full time / Parttime

 

Detail : ......

 

Minimum Monthly Salary: 30,000 Baht per month.

Bangkok

Nurse

Live in, Full time / Parttime

 

Detail : ......

 

Minimum Monthly Salary: 30,000 Baht per month.

Bangkok

Nurse

Live in, Full time / Parttime

 

Detail : ......

 

Minimum Monthly Salary: 30,000 Baht per month.

 

ดูเพิ่มเติม