บริษัท แอนนี่เฮลท์แคร์ จำกัด
โทร 085-5343547, 085-592-7999
  • th
  • en

พยาบาลวิชาชีพ


พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวศิริพร รวดเร็ว

พยาบาลวิชาชีพ

สอบถาม
นางสาวธมน ทาบุตร

พยาบาลวิชาชีพ

สอบถาม
นางสาวเสาวนีย์ ใจกล้า

พยาบาลวิชาชีพ

สอบถาม
บริการพยาบาลวิชาชีพ

บริการจัดหาพยาบาลวิชาชีพสำหรับโรงงาน โรงเรียน องค์กร สถานประกอบการทุกประเภท บริการเฝ้าไข้ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ

สอบถาม
บริการพยาบาลวิชาชีพ

บริการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้าน โดยผู้ช่วยพยาบาล สามารถดูแลผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยที่นอนติดเตียงดูแลผู้ป่วยที่มีอาการในระยะไม่รุนแรง

สอบถาม