บริษัท แอนนี่เฮลท์แคร์ จำกัด
โทร 085-5343547, 085-592-7999
  • th
  • en

เกี่ยวกับเรา


เกี่ยวกับเรา

ANNY'S HEALTH CARE

ANNY'S HEALTH CARE - มีชีวิตที่ดีร่วมกัน

เราให้บริการ: การดูแลอย่างมืออาชีพและเชี่ยวชาญด้านการดูแล Anny's Health Care เป็นบริการที่ไม่เหมือนใครตลอด 24 ชั่วโมง

ทุกวันสําหรับผู้ที่ต้องการการสนับสนุนด้านสุขภาพเฉพาะทางโดยจัดหาโปรแกรมการดูแลที่ไม่เป็นสองรองใครให้กับลูกค้าโดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และพยาบาลที่ทุ่มเทของเรา หัวใจสําคัญขององค์กรที่มีชีวิตชีวาของเราคือการบํารุงรักษาความเป็นเลิศทางการพยาบาลผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเป็นประจําจึงสร้างความอุ่นใจให้กับคนที่เรารักแต่ละคน

ANNY’S HEALTH CARE " เราพร้อมดูแลคุณ "

 

โทร. 085-534-3547

Line Official : Anny's Health care

ANNY’S HEALTH CARE "เราพร้อมดูแลคุณ"

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเห็นคนที่คุณรักมีสุขภาพที่ดี มีผู้ดูแลที่ไว้ใจได้ ANNY’S HEALTH CARE เราจึงเริ่มให้บริการพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็กถึงบ้านท่าน ANNY’S HEALTH CARE ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้อย่างดีที่สุด ด้วยความรักและห่วงใยต่อผู้ป่วยเสมือนสมาชิกในครอบครัว เรามอบบริการที่จริงใจ เพื่อเป็นความหวังใหม่ให้คนที่คุณรัก

ANNY’S HEALTH CARE ไม่เพียง แต่ให้บริการทางการแพทย์ที่มุ่งเน้นในการดูแลคนที่คุณรักด้วยความเอาใจใส่และความรักอย่างสูงสุด เรายังให้การรักษาเฉพาะบุคคลที่เหมาะสมสำหรับคนที่คุณรัก พร้อมสร้างความไว้วางใจด้วยบริการและแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยที่สุด

 

ANNY’S HEALTH CARE พร้อมดูแลคุณ

ANNY’S HEALTH CARE เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ทั้งผู้ที่มีสุขภาพดี หรือผู้ป่วยเรื้อรัง มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำเนินชีวิต ได้อย่างเหมาะสมกับสภาวะของแต่ละบุคคลและตามความต้องการของบุคคลนั้น ๆ เรายังให้บริการในการจัดเตรียม จัดหา แพทย์ พยาบาลนอกสถานที่และให้บริการสุขภาพต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม ให้ท่านสามารถทำกิจกรรมนั้น ๆ ได้ในสถานที่ของท่านเอง (Aging in Place)

การบริการของเรามีการจัดทีมพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ถึงบ้านท่าน โดยดูแลในด้านการพยาบาลอย่างใกล้ชิดที่บ้าน รวมทั้งมีโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพร่างกายสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเรื้อรังโดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ โดยการรักษานั้นจะบำบัดรักษาด้วยเทคนิคและวิธีการเฉพาะเจาะจงกับบุคคลนั้น ๆ ซึ่งเทคนิคการรักษาขึ้นอยู่กับความยาก-ง่ายของความบกพร่องของผู้เข้ารับการรักษา แต่อย่างไรก็ตาม นักกกายภาพบำบัดจะวางแผนการรักษาเพื่อให้มีประสิทธิภาพสำหรับผู้เข้ารับการรักษามากที่สุด

บริการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้าน โดยพยาบาลวิชาชีพ สามารถดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยวิกฤติ ผู้สูงอายุ ผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ผู้ป่วยเด็กและเด็กแรกคลอด ที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญที่เฉพาะพยาบาลเท่านั้นจะให้บริการได้ โดย เช่น การสอดท่อ และการฉีดยา ทำการบำบัดเบื้องต้น โดยพยาบาลที่เข้าไปดูแลนั้น สามารถให้บริการได้ทั้งแบบไป-กลับ หรือพักอาศัยที่บ้านผู้ป่วย รวมไปถึงบริการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระหว่างเดินทาง สามารถเดินทางไปกับผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหรือออกจากโรงพยาบาล หากมีสภาพร่างการพร้อมที่จะขึ้นเครื่องกลับบ้าน (Fit to Fly) โดยพยาบาลวิชาชีพที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นชาวต่างชาติหรือผู้ที่ต้องสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น อีกทั้งพยาบาลวิชาชีพยังสามารถประเมินสุขภาพของผู้ป่วย ด้วยการเฝ้าระวังและสังเกตอาการของผู้ป่วยที่ดูแล พร้อมกับบันทึกอาการในแต่ละวันเพื่อนำมาสรุปการเปลี่ยนแปลงและปฏิกิริยาของผู้ป่วย

อนึ่ง ANNY’S HEALTH CARE ดูแลเปรียบเสมือนครอบครัวด้วยบุคลากรมืออาชีพที่มากประสบการณ์ พร้อมทีมพยาบาลคอยประเมินและวางแผนการรักษาร่วมกับญาติ โดยคุณสามารถวางใจในการดูแลของเราได้โดยไม่ต้องกังวล เพราะ พร้อมดู ANNY’S HEALTH CARE แลคนที่คุณรัก

ANNY’S HEALTH CARE ยังมีการบริการสำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน โรงงาน บริษัททั้งภาครัฐและเอกชน ทีมกีฬา สถานประกอบการอื่น ๆ รวมถึงโรงพยาบาล ที่มีความประสงค์ต้องการเจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพ เราพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งปัจจุบันมีฐานข้อมูลของผู้ให้บริการดูแลที่บ้าน ที่มีใบประกอบวิชาชีพมากกว่า 2,000 รายและให้บริการมากกว่า 20,000 ครั้ง

ANNY’S HEALTH CARE มีให้บริก ารทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย

ANNY’S HEALTH CARE มุ่งเน้นไปที่การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน การสนับสนุนการฝึกอบรม การให้คำปรึกษา การจัดหาพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบำบัดมืออาชีพ และนักกิจกรรมบำบัด

ANNY’S HEALTH CARE กำหนดมาตรฐานสูงสุดในการให้บริการการดูแลผู้ป่วยที่บ้านอย่างดีที่สุด คำมั่นสัญญาของเราที่มีต่อลูกค้า " เราพร้อมดูแลคนที่คุณรักอย่างดีที่สุด "

สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราในทุก ๆ วัน คือการก้าวไปอีกขั้นของการบริการและการนำรอยยิ้มกลับมาสู่ใบหน้าของผู้รับบริการทุกท่าน